news3
Tìm đường cho truyện tranh Việt
Vào ngày 15/3 này trong Hội chợ sách TP.HCM lần thứ 6, ba tác phẩm truyện tranh chuyển thể từ các...
news2
Khởi nghiệp bằng hoa và thép
Sau nhiều năm ấp ủ ước mơ cho ra đời những bộ truyện tranh thuần Việt để cạnh tranh với truyện tranh Nhật Bản đang chiếm lĩnh thị