Công ty Cổ phần Biểu Tượng Nghệ Thuật (Tên giao dịch tiếng Anh: Art Sign Corp.) thành lập năm 2007 với đội ngũ họa sỹ và sáng tác chuyên nghiệp.
Gía trị cốt lõi của Art Sign là gìn giữ, phát huy và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc thông qua Truyện tranh.
Với sự nghiên cứu nghiêm túc về văn hóa Việt Nam và quá trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi đang từng bước khẳng định vị trí của Truyện tranh Việt Nam bằng những tác phẩm Truyện tranh thuần Việt, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được xuất bản tại Việt Nam và trên thế giới.

  • Partnership (Hợp tác): tinh thần hợp tác với khách hàng cao, làm việc bằng khả năng tốt nhất để mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
  • Trust (Sự tin cậy): Đạt được tín nhiệm và tin cậy cao trong việc hợp tác với đối tác/ khách hàng
  • Clarity (Sự rõ ràng): Rõ ràng, minh bạch cả về ý tưởng, hình thức làm việc cũng như quyền lợi 2 bên.
  • Effectiveness (Hiệu quả): Cam kết hoàn thành dự án với kết quả tốt nhất, mang lại những thành công nổi bật

Công ty Cổ phần Biểu Tượng Nghệ Thuật (Tên giao dịch tiếng Anh: Art Sign Corp.) thành lập năm 2007 với đội ngũ họa sỹ và sáng tác chuyên nghiệp.
Gía trị cốt lõi của Art Sign là gìn giữ, phát huy và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc thông qua Truyện tranh.
Với sự nghiên cứu nghiêm túc về văn hóa Việt Nam và quá trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi đang từng bước khẳng định vị trí của Truyện tranh Việt Nam bằng những tác phẩm Truyện tranh thuần Việt, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được xuất bản tại Việt Nam và trên thế giới.

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonut.

Sáng Tác TT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

TK Mascot

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

SX Video Animation

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

XD Story Board

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Liên Hệ Với Chúng Tôi

CÔNG TY ART SIGN

Đia chỉ : VinHome Center , 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, HCM

Email: quocthinh@artsign.vn

hotline : 0941512222