– Độc quyền chuyển thể các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thành Truyện tranh. Phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ phát hành trên toàn quốc

– Bộ truyện tranh có nét vẽ sinh động, lời thoại trong sáng gần gũi với tuổi học trò, được chuyển thể sang truyện tranh nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ với nguyên bản từ các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

-Bộ truyện hướng tới đối tượng độc giả là học sinh phổ thông trung học và những người yêu thích các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhằm mang đến cho độc giả những món ăn tinh thần bổ ích