1.Về Art Sign

Công ty Cổ phần Biểu Tượng Nghệ Thuật (Tên giao dịch tiếng Anh: Art Sign Corp.) thành lập năm 2007 với đội ngũ họa sỹ và sáng tác chuyên nghiệp.
Gía trị cốt lõi của Art Sign là gìn giữ, phát huy và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc thông qua Truyện tranh.
Với sự nghiên cứu nghiêm túc về văn hóa Việt Nam và quá trình làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi đang từng bước khẳng định vị trí của Truyện tranh Việt Nam bằng những tác phẩm Truyện tranh thuần Việt, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được xuất bản tại Việt Nam và trên thế giới.

2.NGUYÊN TÁC LÀM VIỆC

• Partnership (Hợp tác): tinh thần hợp tác với khách hàng cao, làm việc bằng khả năng tốt nhất để mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. • Trust (Sự tin cậy): Đạt được tín nhiệm và tin cậy cao trong việc hợp tác với đối tác/ khách hàng
• Clarity (Sự rõ ràng): Rõ ràng, minh bạch cả về ý tưởng, hình thức làm việc cũng như quyền lợi 2 bên.
• Effectiveness (Hiệu quả): Cam kết hoàn thành dự án với kết quả tốt nhất, mang lại những thành công nổi bật

3.QUI TRÌNH LÀM VIỆC